Tolkienpodden

Avsnitt 19: Översättningar

November 1, 2018

Det nittonde avsnittet av Tolkienpodden ägnar vi åt de olika svenska översättningarna av Tolkiens verk. Vi gör en kortfattad genomgång av vad som finns översatt till svenska och resonerar om huruvida Tolkiens namn bör översättas eller ej. Vi inriktar oss dock främst på de två olika översättningarna som finns av The Lord of the Rings, utförda av Åke Ohlmarks och Erik Andersson, och jämför och diskuterar deras brister och förtjänster. Vi som deltar är som vanligt Adam Westlund, Elisabet Bergander och Daniel Möller (även musik och klippning).